Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredzeMarketings

Гуманный подход

gumanizacijaЕсли честно, в рекламе Орбит с Бандерасом, мне гораздо более импонируют забавные “разрушители зубной эмали”, чем какой-то там непонятный график восстановления кислотно щелочного баланса. Было бы указано где выпекают такие пончики с “человеческим лицом” и я бы уже мчалась говорить им “тс-с-с”.

Вообще-то нам свойственно отказываться воспринимать с симпатией отличные от человеческих формы и взаимодействовать с ними на их уровне. Поэтому для улучшения взаимопонимания со всем и вся можно просто это “гуманизировать”. Я, например, рисую детям сметаной смайлики в супе. И улыбающийся суп кажется им не таким противным.

Мы все воспринимаем через призму “человечность”. Задумайтесь об этом, взаимодействуя с брендами использующими эту уловку нашего сознания такими как Android, M&M … Продолжите список.


Godīgi sakot, Orbīta reklāmā  ar Banderasu, mani daudz vairāk pievilcina jautrie “zoba emaljas iznīcinātāji”, nekā dīvains skābju līdzsvara atjaunošanas grafiks. Būtu norādīts, kur cep šādus pončikus ar “cilvēcisku seju “,  es jau steigtos pateikt viņiem “s -h -h -h”.

Patiesībā, mums ir raksturīgi atstumt visu, kam nav cilvēka formas, un mijedarboties ar tiem viņu līmenī . Tādēļ , lai uzlabotu sapratni ar visiem un visu, mēs to padaram par “cilvēcīgu”. Es, piemēram, bērniem zupā zīmēju sējiņas ar krējumu. Un smaidoša zupa viņiem vairs nešķiet tik pretīga.

Mēs visu uztveram caur “cilvēcīguma” prizmu. Padomājiet par to, analizētjot savu attieksmi pret zīmoliem “seju”, piemēram, Android , M & M … Paturpiniet sarakstu.

Related Posts