Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

Mērķa fondu izlietošanas pārskats

Cik man ir zināms, naudas plūsmas pārskatu īpaši nerespektē. Pa velti. Tā ir viena no informatīvākām gada pārskata daļām. Tas rāda, kā konkrētā uzņēmumā rīkojās ar naudu, kas savukārt ir galvenā saņemto un ieguldīto resursu mērvienība. Valsts pieticīgi prasa lai Jūs sadalītu savu darbību vismaz trīs sastāvdaļās – saimnieciskajā, investīciju un finanšu plūsmās un ar to vēlās vērst Jūsu uzmanību, ka uzskaite nav nekāda plakana lieta. Tā ir daudz-dimensiju lieta. Diemžēl, tas, kā šis dokuments nepiedalās nodokļu aprēķina noved pie tā būtības nesaprašanās.

Šajā rakstā mēģināšu izskaidrot, kā izmantojot pilnveidoto naudas plūsmu var risināt “naudas dalīšanas” problēmas. Bieži vien ir tā, ka uzņēmuma īpašnieks veido tā saucamo “”mērķa finansējumu”, tas ir viņš ir gatavs paņemt kredītu, vai ieguldīt pašu līdzekļus, bet tikai konkrēto mērķu sasniegšanai – sortimenta paplašināšanai, preču kredīta palielināšanai, vai konkrētā projekta realizācijai. Bet laiks iet uz priekšu un naudas līdzekļi “noplūda” – izmaksā algās, nomas maksās, nodokļos, kas nav saistīti ar sākotnējo ieceri, kā rezultātā naudas nav un projekts arī paliek neizpildīts…

Paskaidrot šo parādību? lietojot tradicionālos grāmatvedības paņēmienus tik pat? kā nav iespējams. Īpaši ja skaidrot ir nepieciešams cilvēkiem un organizācijām, kas nav saistīti ar Jūsu uzņēmumu – sponsoriem, aizdevējiem un, kas tagad ir īpaši aktuāli, Eiropas fondu aģentūrām.

Tātad, pilnveidotā veidlapā (naudas plūsma), investīciju plūsmas ienākumu daļa ir pagriezta sāniski.  Tagad, izmantojot izslēgšanas metodi, aizpildiet “mērķa” ailītes un atlikumus pārnesiet uz pamatdarbību. Gadījumā, ja Jūs bijāt pieļāvis naudas nemērķiecīgo izlietošanu – naudas plūsma “neaizies” un Jums nāksies kāda “fondu” ailē pārnest arī daļu no “nepareizām” izmaksām.  Tādā veidā, Jūs tos padarīsiet pārskatāmus interesentiem.

Naudas plūsmas pārskatu var pārveidot arī citiem mērķiem, piemērām, atsevišķo struktūrvienību darbības novērtēšanai, konkrēto aktīvu (apgrozāmo un pamatlīdzekļu) efektivitātes aprēķinām un daudz kam citam. Mēģiniet to izdarīt paši pagriežot sāniski dažādas naudas plūsmas sastāvdaļas.

Насколько мне известно, к денежному потоку обычно относятся без большого уважения. И зря – это одна из самых информативных частей годового отчета. Он показывает, как на конкретном предприятии обращаются с деньгами – главной мерой вложенных и полученных ресурсов. Государство скромно обязывает вас разбить деятельность бы на три составляющие (хозяйственная, инвестиционная и финансовая), тем самым обращая ваше внимание, что учет не есть нечто плоское, а имеет некоторую глубину и направленность. К сожалению, то, что документ не участвует в налоговом учете, приводит к его серьезному недопониманию.

В этой заметке я хочу объяснить вам, как при помощи видоизмененного денежного потока можно решить проблемы связанные с «делением денег». Зачастую бывает так, что собственник предприятия создает так называемое «целевое финансирование», т.е. он готов взять кредит или вложить свои кровные, но только для конкретных нужд – увеличить ассортимент, или товарный кредит, или на конкретный проект. Но время идет и деньги «рассасываются» перетекают на выплаты зарплат, аренд, налогов и прочих текущих нужд, никак не связанных с первоначальной задумкой начальства.

Объяснить это, используя традиционные бухгалтерские инструменты, не представляется возможным, особенно, если объяснять надо не связанным с предприятием людям – спонсорам, заемщикам, или, что особенно актуально в последнее время, агентствам по выдаче разного рода грантов и фондов.

Итак, в приложенном бланке (naudas plūsma), доходная часть инвестиционного потока вынесена в сторону. Теперь, методом исключения заполните все «целевые» колонки и остаток перенесите на основную деятельность. Если вы допускали не целевое использование денег, то денежный потоку вас, что называется, «не пойдет», и вам придется занести в целевую колонку, нецелевые траты. Таким образом, вы сделаете их понятными для объяснения вышеупомянутым сторонним организациям и собственнику.

Денежный поток можно преобразовать и для многих других целей, например, для расчета результата деятельности конкретных подразделений, для расчета эффективности использования активов, как оборотных, так и основных. Вы можете сделать это сами, вынося «в сторону» другие части денежного потока.

Tagged:

Related Posts