Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Marketings

Послечто-то

peckautkasСуществует такое понятие – “никакой”. Ел – просто ел; одел -хорошо, что не голый; посмотрел фильм – о чем не помню; встретил человека – да, было дело…  А существует, понятие – “обрыдло” – это когда вам рассказывыают один и тот же анекдот при каждой встрече, в гостях вас кормят “экспериментами” и проч.

Мы люди! Мы не помним, не воспринимаем ничего обычного и устоявшегося, нам подавай новые эмоции и впечатления. Но слишком яркие эмоции мы нехотим переживать постоянно – один раз и хватит послевкусия оставленного вашим блюдом…

Реклама тоже может быть “никакая”. Это полбеды – мы ее просто не заметим. А беда – это когда реклама “обрыдлая” – яркий оригинальный ход, повторяют не на разные лады, а в точности копируют.

Собственно, я о наметившейся тенденции “outlet” рекламы. Только одна агентура придумывает что-то стоящее, как это пускают в “тираж” (см. рисунок).

Заказывая компанию, вам необходимо в договоре запретить повторение чьей-либо идеи, потому что такой подход не повторяет успех, а оставляет послевкусие однажды уже съеденной еды…


Ir tāds jēdziens  – “nekāds”. Ēdiens – tikai paēst un apģērbs – labi, kā ne kails, filma – neatceros par ko , satika kādu – jā , bija tāda lieta … Bet ir jēdziens – “apriebies”, – kad tev vienu un to pašu anekdoti stāstā katrā sanāksmē, kad ciemos jūs uzcienā ar kārtējo “eksperimentu” u.tml.

Mēs esam cilvēki! Mēs neatceramies neko parasto, mums ir nepieciešamās jaunas emocijas un iespaidi. Bet arī pārāk spilgtas emocijas mēs izjust pastāvīgi negribam – pietiek ar pēcgaršu ko atstāja pirmais spilgts piedzīvojums …

Reklāmas arī mēdz būt “nekādas”. Tas nav tik slikti – mēs to vienkārši nepamanām. Traģiskāk ja reklāma “apriebies” stilā – spilgts oriģināls, kurš ir tieši kopēts – bez variācijām.

Patiesībā es par pašreizējo tendenci “Outlet” reklāmai. Tiklīdz viens nāk klajā ar kaut ko vērtīgu, kā tas nonāk “aprite” (skat. attēlu) .

Rezervējot reklāmas kompāniju pat līgumā paredziet aizliegumu atkārtot kāda vai savas idejas, jo šāda pieeja neatkārto panākumus, bet vien atstāj pēcgaršu no jau kādreiz ēstas pārtikas.

Related Posts