Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

Prezentācija, kļūdas un jūs…

Prezentācijas tagad māca no skolas solā un jebkurš vidusmēra referents spēj vairāk vai mazāk pilnībā formulēt noteikumus par tās īstenošanu. Runājot par problēmam galvenokārt sauc psiholoģisko faktoru: kā tikt galā ar trauksmi, ko darīt ar savām rokām, kā atbrīvoties no nevajadzīgiem žestiem  uc.
Taču fiziskais uztraukums ir saprotams, un pat patīkams auditorijai, labāk pievērst uzmanību citām  – katastrofālām kļūdām:

  • uzrunas pārvēršana par par monotonu bezemocionālo ziņojumu, ignorējot auditoriju;
  • pārāk gara uzrunāšana; referents, domadāms, ka viņš zina visu par šo tēmu mēģina šo “visumu” noziņot un šad tad zaudē laika izjūtu;
  • dzīvas komunikācijas aizstāšana ar vizuālo materiālu demonstrēšanu, kur galējība – ir sagriezts slaidos teksts…

Делать презентации сейчас учат со школьной скамьи, потому любой среднестатистический докладчик в состоянии более или менее полно сформулировать правила ее проведения. И, как основную проблему, в основном поднимают психический фактор: как справляться с волнением, куда девать руки во время выступления, как избавится от ненужной жестикуляции и т.п.
Но физическое волнение понятно и в общем-то даже приятно аудитории, Лучше обратить внимание на другие – катастрофические ошибки:

  • превращение выступления в монотонный безэмоциональный доклад времен партийных съездов, игнорирующий аудиторию;
  • излишняя затянутость – докладчик, думая, что знает о теме все. пытаетесь это “все” выложить и несколько теряет чувство времени.
  • замена живого общения демонстрацией наглядного материала, в самом криминальном случае – нарезанных из текста строчек…

Related Posts