Starptautiskie pārvadājumi: Eksamēns

Eksāmenu kārto rakstiski sagatavojot zinātiskā pētījuma vienas tēzes ziņojumu uz saskaņoto vai piedāvāto tēmu:

AIZŅEMTS: St/t pārvadājumu efektivitāti būtiski ietekmē st/t nolīgumi.

AIZŅEMTS: Pieredzes esamība ir būtisks priekšnosacījums piegādes nosacījumu izvēlei.

AIZŅEMTS DAĻĒJI (sauszemes): IT kompetence ir konkurences priekšnosacījums st/t pārvadājumos ar (gaisa, sauszemes, ūdens) transportu.

St/t pārvadājumu konkurētspēju būtiski ietekmē nozares asociācijas darbs.

AIZŅEMTS: St/t pārvadājumu konkurētspēju būtiski ietekmē piedāvātā cena.

AIZŅEMTS DAĻĒJI (gaisa): Bezpilota transporta vienību attīstība (gaisa, sauszemes, ūdens) transportā ir būtisks priekšnosacījums tranzīta koridora konkuretspējai.

AIZŅEMTS: Pētnieciskais darbs nosaka st/t transporta attīstības virzienu.

AIZŅEMTS: Vides aizsardzības prasību ieviešana tikai vienā pasaules reģionā (ES) var būtiski samazināt ši reģiona pievilcību st/t piegādes ķēdēm.

AIZŅEMTS DAĻEJI (saīsināšana): Vides aizsardzības prasību paaugstināšana ES ietekmēs transportēšanas distanci (pagarināšanu/saīsināšanu).

AIZŅEMTS DAĻEJI (apstrāde) Apstrādes (ieguves) rūpniecības attīstības tendences samazinās transportēšanas apjomus.

AIZŅEMTS: Pīratisms nākotnē pastiprināsies (samazināsies).

AIZŅEMTS: Nākotnes st/t pārvadājumu speciālistiem ir nepieciešamas (IT prasmes, valodu zināšanas, kultūru atšķirības zināšanas).

AIZŅEMTS: Ventspils ostas infrastruktūra atbilst mūsdienu pieprasījumam.

AIZŅEMTS: Jūras transports ir piemērotākais transporta veids…

AIZŅEMTS: Starptautiskiem kokmateriālu pārvadājumiem ir potenciāls pieaugt.

AIZŅEMTS: Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi būtiski ietekmē ostu pārkraušanas apjomus.

AIZNEMTS: Gaisa transports ir videi draudzīgs transports.

AIZŅEMTS: AirBaltic akciju publiskais piedāvājums dod iespēju piesaistīt līdzekļus no privātiem investoriem.

AIZŅEMTS: Rīgas lidostas plāns attīstīt kravas pārvadājumus ir perspektīvs.

AIZŅEMTS: Aviokompānijai ir izdevīgāk ka akcionārs ir valsts.

AIZŅEMTS: Pēc Covid-19 pandemijas apkarošanas, situācija (gaisa/jūras/sauszemes) transportā uzlabosies.

AIZŅEMTS: Reģionālo lidostu attīstība palielina Latvijas konkurētspēju Baltijas reģionā.

AIZŅEMTS:Dzelzceļa pārvadājumus Latvijā var palielināt attīstot iekšzemes parvadājumus ar kontreiliervilcieniem.

AIZŅEMTS: Reputācija ir noteicošanasi faktors dzelzceļa transporta ekspeditora izvēlē.

AIZŅEMTS: TMS sistēma var palīdzēt atrast piemērotu pārvadātāju.

u.c….

Jūs varat izmantot šo formu lai konstruētu tēzi, vai uzrakstīt to brīvā formā izmantojot norādījumus

 

Lūdzu izvietojiet eksportēto dokumentu ORTUS sistēmā novērtēšanai.

Tēzes prezentācijai ir publiski jānolasa ziņojums un jāizdiskutē kolēģu vai manus jautājumus.