Dzelzceļa infrastruktūras maksu noteikšana

J.Hudenko:

“Vairākus gadus nodarbojoties ar VAS “Latvijas dzelzceļa” dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanu, ņemot aktīvu dalību arī starptautiskājās platformās, man ir sakrājies milzumdaudz informācijas par šo tēmu. Šeit Jūs varat atrast to sistematizētā veidā.”

Manas publikācijas latviešu valodā

  • Tranzīta pakalpojumu konkurētspēja – kā to ietekmē pakalpojuma maksa?
    • Prezentācijā starptautiskajā konferencē “TransBaltica 2018” ir celti šādi jautājumi: Kādas ir tranzīta pakalpojumu maksas sastāvdaļas un to līmenis Latvijā? Kas ietekmē tranzīta pakalpojumu konkurētspēju? Kas ietekmē tranzīta pakalpojumu maksas līmeni? Kā pakalpojuma maksa ietekmē tā konkurētspēju?