Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana

J.Hudenko:

“Dzelzceļa infrastruktūra un tās saites ar tautsaimniecību veido ļoti sarežģītu
organizatorisko, tehniski – tehnoloģisko, vides un sociāli – ekonomisko sistēmu, ko ietekmē dažādos tautsaimniecības līmeņos pieņemtie vadības lēmumi.”

Manas publikācijas latviešu valodā