Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Finanšu un ekonomiskā analīze

J.Hudenko:

“Dokumentu apstrādes tehnoloģijas attīstās tādā virzienā, ka drīz nebūs nepieciešama cilvēku starpniecība, lai aprēķinātu nodokļus vai sagatavotu bilanci. Ar šiem materiāliem es vēlos uzrunāt neekonomistus paplašināt savu kvalifikāciju ar analītiskiem paņēmieniem, ko mašīnas arī nākotnē nespēs paveikt.”

Manas publikācijas latviešu valodā

 1. Mērķa fondu izlietošanas pārskats.
  • Naudas plūsmas pārskats ir viena no informatīvākām gada pārskata daļām. Šajā rastā aicinu Jūs to izmantot vadības lēmumu pieņemšanā izmantojot īpašo veidlapu.
 2. Finanšu analīzes mērķa definēšana un finanšu analīzes pieejas.
  • Finanšu analīzes veikšanas vispārējo principu apskats.
 3. Atsevišķu finanšu datu posteņu vērtēšanas īpatnības.
  • Pārskatu vērtēšanā ir svarīgi pievērst uzmanību nevis tam kas tur ir atklāti ziņots, bet tam kas ir slēpts. Šajā rakstā ir pievēršu Jūsu uzmanību piesardzības principa ievērošanai, veicot secinājumus par finanšu pārskatiem.
 4. Sabalansētības un dinamiskuma principi finanšu pārskatā.
  • Tie ir ūtībā finanšu pārskatu vertikālā un horizontālā analīze. Es apskatu uzņēmuma dzīvescikla posma svarīu aspektu.
 5. Finanšu rādītāju analīze. 1.daļa.
  • Šeit ir aprakstīti: likviditātes un seguma radītāji.
 6. Finanšu rādītāju analīze. 2.daļa.
  • Šeit ir aprakstīti: apgrozāmā kapitāla apgrozības cikla; rentabilitātes; efektivitātes; un maksātspējas radītāji.
 7. Finanšu analīzes praktiskā pielietošana. 1.daļa.
  • Finanšu analīzes praktisks piemērs: mazumtirdzniecības tīkla analīze.
 8. Finanšu analīzes praktiskā pielietošana. 2.daļa.
  • Šeit atradīsiet pamata finanšu rādītāju piemērošanas un interpretācijas detalizēto aprakstu uz piemēra.
 9. Finanšu plāna izstrāde – soli pa solim. 1.daļa.
  • Finanšu plāna izstrādes sākums: mērķa, aktvitāšu un atbalstošo darbību identificēšana un plānošana.
 10. Finanšu plāna izstrāde – soli pa solim. 2.daļa.
  • Iepriekšējā raksta turpinājums: investīcijas un uzkrājumi.
 11. Finanšu plāna pielietošana.
  • Šajā rakstā var iepazīties ka interpretēt uzņēmuma finanšu plānu jeb budžetu 5 plānošanas posmus.
 12. Kā optimizēt krājumus?
  • Ja jūsu noliktavās, pārfrāzējot anekdoti, ir tikai 2 problēmas: nav ko pārdot un nav kur nolikt jaunu preci, tad jums noteikti ir jāizlasa šis raksts.
 13. Personāla izmaksu optimizācija.
  • Droši vien tas nav viegli – atrast līdzsvaru starp cilvēku kā ražošanas resursu un cilvēku kā labklājības objektu, t.i., ražošanas mērķi. Kas tad ir darbinieks – cilvēks vai instruments?
 14. Uzņēmuma kapitāla novērtējums.
  • Šajā rakstā aplūkošu kapitāla ieguldīšanas ekonomiskās īpatnības un aspektus, kas jāņem vērā, vērtējot kapitāla optimālo izmantošanu;
 15. Tirgus vērtības noteikšana.
  • Pievienoto vērtību, kas ir galvenais radītājs tirgus vērtības noteikšanai, veido daudz dažādu apstākļu. Šajā rasktā apkopoju daļu no tiem.
 16. Veiktspējas analīze – savu priekšrocību apzināšana.
  • Veiktspējas būtība ir process, kurā rezultātā iegūtā produkta derīgums būtu lielāks nekā izlietoto. Par to kā to noteikt ir šāis raksts;
 17. Saistīto nozaru ietekme uz uzņēmuma veiktspēju.
  • Raksts ir par to cik lielā mērā ārējā vide un saistītās nozares ietekmē jūsu uzņēmuma darbību;
 18. Mikrouzņēmumu finanšu analīze.
  • Raksts par to, ka analizējot mikrouzņēmumu finanšu stāvokli, nevajadzētu pilna mērā uz tiem attiecināt statndarta rādītājus. Pielikumā sniedzu citu – maziem uzņēmumiem raksturīgu pamatrādītāju tabulu;