Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2015. gada jūnijs

Tirgus vērtības noteikšana

publicēts ifinanses.lv 24.04.2015 Tirgus vērtību veido produkta pašizmaksa un pievienotā vērtība, taču šo aprēķinu var ietekmēt daudzi un dažādi apstākļi. Salīdzinot savus darījumus ar citiem, var pareizi novērtēt, vai cenu veidojošie apstākļi ir analoģiski, un atbilstoši tam koriģēt savus apsvērumus tālākajai Read more…

Veiktspējas analīze – savu priekšrocību apzināšana

publicēts ifinanses.lv 22. maijs, 2015 Ražošanas procesa galvenais uzdevums ir tāda resursu izlietošana, lai iegūto produktu kopējais derīgums būtu lielāks nekā izlietoto. Diemžēl reizēm uzņēmēji tā koncentrējas uz kāda konkrēta produkta ražošanu, ka aizmirst par esošo resursu alternatīvo izmantošanu.