Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2016. gada februāris

Projektu monitorings

publicēts ifinanses.lv 19. Feb. 2016 Viena no lielākajām un laikietilpīgākajām problēmām projektu īstenošanā ir nepieciešamo datu iegūšana – gan izstrādes procesā, gan projekta ieviešanas gaitā, gatavojot regulāras atskaites, jo bieži vien grāmatvedībā šādu datu nemaz nav. Tāpēc šajā rakstā par to,…

Kvalitatīvo projektu vērtēšanas īpatnības

publicēts ifinanses.lv 29. Jan. 2016 Pastāv virkne projektu, kuru pamatā ir produktu un pakalpojumu nemateriālās vērtības palielināšana. Tie var būt apmācību, arhitektūras, personāla atlases vai zinātniskie projekti. Šādi projekti vērtētājam ir liels izaicinājums, jo nemateriālais kopums ir jāizsaka naudas vienībās. Vārds…

Infrastruktūras projektu vērtēšanas īpatnības

publicēts ifinanses.lv 3. Dec. 2015 Infrastruktūras projekti dod impulsu ekonomikas attīstībai, efektīvā veidā savienojot dažādu reģionu resursus. Taču laika gaitā ap infrastruktūras objektiem parasti strauji attīstās sociālie un rūpnieciskie objekti, kuri ierobežo infrastruktūras paplašināšanu un turpmāko ekonomisko attīstību. Esam jau apskatījuši…

Alternatīvo projektu vērtēšana. 2.daļa

publicēts ifinanses.lv 29. Sep. 2015 Tas ir šķietami acīmredzami – neviens projekts neeksistē vakuumā. Tomēr bieži vien projektu autoru pašpārliecība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pieredzējuši projektu vērtētāji “atmet” it kā ekonomiski labi pamatotu projektu.

Latvijas dzelzceļa konkurētspēja Baltijas jūras reģionā

sadarbībā ar R. Poču, LU 74.konference, Sekcija: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC VPP 5.2.1) / Latvian companies competitiveness in external markets Referātā tiek aplūkoti Latvijas dzelzceļa sektora uzņēmumu konkurētspējas kvantitatīvie rādītāji, kas balstīti uz klasisko Portera (1990), tā saucamo „Dimanta”…