Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Gads: 2019

Sadarbības ekonomika un nodokļi – starptautiskā pieredze

No starptautiskās pieredzes esam identificējušās šādas atziņas: nepieciešams izveidot informatīvo kampaņu par nodokļu saistībām un deklarēšanas prasībām sadarbības ekonomikā;
vajadzētu vienkāršot nodokļu nomaksu;
sadarboties ar platformām, ideālā gadījumā panākot minētā nodokļa ieturēšanu, bet kā minimums – gūto ienākumu deklarēšanu.