Darījumi ar kriptovalūtām – starptautiskā pieredze

“Nodokļu smilšu kaste” turpinā pētīt darījumus ar kriptovalūtām – analizē Montas Sondores maģistra darbā veikto pētījumu par pasaules valstu pieredzi darījumos ar kriptovalūtām, vērtē pozitīvo pieredzi un arī negatīvo, kā arī izskata, kā dažādās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, tiek risināts nodokļu iekasēšanas jautājums no šiem darījumiem.