Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Apmācības paņēmieni

Rakstīšanas paņēmieni

Publikāciju un noslēguma darbu rakstīšanas metodes un rīki.

Zinātniskās metodes

Zinātniskās metodes un to pielietošana.

Latviešu valoda skolēniem

Latviešu valodas kurss 2.klases skolēniem.