Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Nodokļu sistēmu ārējie faktori

Kopā ar asociēto profesoru Māri Jurušu šoreiz apskatam, kādu ārējo faktoru ietekmē Latvijā izveidojusies tieši tāda nodokļu sistēma, kāda tā šobrīd ir.

Attēlā var redzēt ka Latvija (sarkanā krāsā) būtiski atpaliek no OECD (zilā krāsā) vidējā sociālo izmaksu publiskā finansējuma rādītāja, kā arī piedzīvo lielākas svārstības.

https://ifinanses.lv/raksti/nodoklu-smilsu-kaste/nodoklu-smilsu-kaste/nodoklu-sistemu-arejie-faktori/16281

Related Posts