Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

PR3 – Эталонность

Эталон - статья Ю.ХуденкоЛюди не могут доступными категориями описать понятия лучше-хуже, ближе-дальше и т.п. Им необходим эталон. Например, мера длины, или деньги, или ГОСТ. Можно было до упора спорить чье масло лучше и в ответ слышать о вкусе, содержании холестерина, цвете и прочее. Но вот нашелся некто авторитетный и сказал, что масло – это если содержание молочного жира 82,5%. И все. Что там спорить про вкус, если ты вообще не масло, а какая-то там жировая паста.

Большинство старается соответствовать некоторым эталонам, и забывают, что с таким же успехом можно действовать и наоборот – назначая свой продукт эталонным или устанавливая стандарты на уровне собственных изделий и товаров.

Не так много и надо!

Способ №1.

Используйте слова-настоящий,подлинный, аутентичный, конкретный, олицетворенние…, патентованный, реальный, действительный, воплощение…, чистокровный, благородный, чистейшей воды, старый, старинный, очевидный, известный, квалифицированный, правильный, образцовый, признанный, подлинный, верный (достоверный), тщательный, законный и т.п. Вставляйте их в свои рекламные компании и наслаждайтесь результатом. Главное не стесняйтесь:

Вот, например,  рецепт птицефабрики Кекава:

Šķiņķu šašliks “Tradicionālais” bez kauliem

(шашлык “Традиционный” без костей)

Куриное мясо окорока (90%), питьевая вода, соль, сахар, регулятор кислотности Е262, лимонная кислота Е331, сироп глюкозы, антиоксидант E316, ароматизаторы, натуральные специи, сушеные овощи, уксус.

Понятное дело,  все продукты чрезвычайно традиционные 🙂

Способ №2.

Привлеките эксперта(ов), напишите исследование, сделайте заключение, создайте собственный стандарт :

Контрольная закупка – Шашлык

Не имеет особенного значения професиональная квалификация “эксперта” (в нашей стране – это по большей части журналисты или просто популярные актеры, спортсмены и иже с ними). Неважно, что исследование написано профессионалом-любителем, а стандарт создан ассоциацией, которую вы зарегистрировали на досуге… Главное, как говорит наш любимая фининспекция – сторонний документ. Вроде как, “это не я сказал, меня признали”. 

Способ №3.

Играйте по крупному. Как во Франции. Присваивайте продуктам национальный или региональный статус. Под эгидой «Межпрофессионального комитета вашегопродукта» разработайте всеобъемлющий свод правил и положений для всех типов продукта из вашего рыночного сегмента. Обозначьте благую цель – обеспечение производства продукта высокого качества, здоровье и безопасность населения, защита местного рынка и производителей. В  правилах обозначьте наиболее подходящие места для получения сырья, его хранения и транспортировки, четко опишите ваши технологические особенности, несоблюдение которых приводит к несоответствию стандарту. И только если продукт отвечает всем этим требованиям, на нем может проставляться название «Вашпродукт». Утвердите разработанные правила на законодательном уровне.

Два афоризма в тему:

Менее всего безумен тот, кто хочет выглядеть для всех безумным. (Леонид Сухоруков)

Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. (Франсуа де Ларошфуко )

Удачи в установлении стандартов!


Cilvēki nevar aprakstīt pieejamās kategorijās aprakstīt jēdzienus labāk-sliktāk, tuvāk- tālāk un līdzīgus. Viņiem ir nepieciešama atsauce. Piemēram, mērvienības, naudavai standarts. Varētu līdz pasaules galam strīdēties kurš sviests ir labāks, spriest par garšu, holesterīna līmeni, krāsu un tā tālāk. Bet kad atrodās kāda cienījama persona un teica, ka sviests ir tas, kur piena tauku saturs nav mazāks 82,5% –  visi strīdi beigušies. Ko tur strīdēties par garšu, ja jums vispar nav sviests, bet kaut kāda tauku pasta.

Lielākā daļa pārdevēju cenšas atbilst noteiktiem standartiem, un aizmirst, ka šīs pasākums var darboties un otrādi – nosakot standartus jūsu pašu produktu/preču līemnī.

Tas ir tik vienkarši!

1.metode

Izmantojiet vārdus – īsts, patiess, autentisks, patentēts, reāls, sēns, skaidri zināms, kvalificēts, labs, izcils, atzists, taisnīgs, rūpīgs, tiesisks un līdzīgus. Ievietojiet tos savās reklāmas kampaņās un baudiet rezultātu. Galvenais nekautrēties:

Piemēram,  putnufabrikas Ķekavas recepte:

Šķiņķu šašliks “Tradicionālais” bez kauliem

Vistas kājas (90%), ūdens, sāls, cukurs, skābuma regulētājs E262, E331 citronskābe, glikozes sīrups, antioksidants E316, garšas, dabas garšvielas, kaltēti dārzeņi, etiķis.

Protams, visi lietojāmie produkti ir ļoti tradicionālie 🙂

2.metode

Piesausciet ekspertu, rakstiet pētījumus, dabuniet atzinumu, veidojiet savu standartu:

Nav īpaši nozīmīga  “ekspertu” kompetence (mūsu valstī ir galvenokārt žurnālisti vai vienkārši aktieri, sportisti, politiķi un tam līdzīgās personas). Nav svarīgi, ka pētnījumu veiks pro-amatieri, bet standartus veidos biedrība, ko esat reģistrējuši dienu iepriekš… Svarīgi, ka saka mūsu mīļā finanšu inspekcija – ārējas izcelsmes dokuments. “Es to ne esmu izdoma’jis. Mani atzina.”

3.metode

Lielā spēle. Kā Francijā. Piešķiriet produktam valsts vai reģionālo statusu. Saskaņā ar “Jūsuprodukta interprofesionālās komitejas” izstrādātiem visaptverošiem noteikumiem attiecībā uz visiem produktiem no sava tirgus segmentā. Nosākiet šā dokumenta mērķi – nodrošināt kvalitatīva produkta ražošanu, cilvēku veselības un drošības aizsardzība, vietējo tirgu un ražotāju aizsardzība. Noteikumos paredziet vispiemērotāko vietu un veidu, kā iegūtu, uzglabātu un transportētu izejvielas, skaidri aprakstiet savas tehnoloģiskās īpašības un nosakiet, ka mazāka noteikumu neievērošana noved pie standartu pārkāpumiem un atbilstoša statusa zaudēšanas. Tikai tad, ja produkts atbilst visām šīm prasībām, tad tam var dot zīmi “Jūsurodukts.” Apstipriniet noteikumus tiesību aktos.

Divi aforismi par šo tēmu:

Vismazāk traks ir cilvēks, kas vēlas izskatīties par traku pārējo priekšā. (Leonīds Sukhorukov)

Mēs esam tik pieraduši izlikties citu priekšā tik tālu, ka beigās sākam izlikties priekšā sev pašam. (Francois de La Rochefoucauld)

Labu veiksmi arī standartizēšanu!

 

Tagged:

Related Posts