Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Promocijas darbs «Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras optimālas attīstības modeļu izstrāde un pielietošana»

2017. gada 16. jūnijā plkst. 11 RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā aizstāvēju Promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai, darbs izstrādāts Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā.

ar kopsavilkumu var iepazīties šeit —>

Related Posts