Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Raksts: pirms kaut ko rakstīt…

Rakstot un atbildot uz jautājumiem es iesaku ievērot Barbaras Minto piramīdas metodi vēstījuma strukturēšanai.

Tajā ir šādi trīs galvenie principi:

  1. Jebkurā līmeņa vēstījums apkopo zemāk izklāstītā vēstījuma ideju;
  2. Visi raksta vēstijumi ir savstarpēji saistīti;
  3. Izklāsts veido loģisko secību.

Ieskataties manā zīmējumā!

Minto piramīda domu formulēšanai

Vispirms ir jāapraksta situācija, tādā veidā, cik tas šobrīd ir pieņēmams jūsu oponentam (“saulīte”):

  1. Priekšmēta un tā esošā konteksta apraksts;
  2. Problēmas, kuru jāpārvarē, apraksts;
  3. Jautājuma, kas pats izriet no pirmo divu punktu apraksta (kā esošās un vēlāmās situāciju nesadērība) definēšana.

Kad tas ir panākts, ir jābūvē “kalnu” lai sasniegtu “saulīti”:

  1. Jānoformulē atbildi uz jautājumu – hipotēzi;
  2. Jāizbūvē atbalstošu loģiku, atbildot uz iespējāmiem jautājumiem (zimējumā nav visi, bet tikai tādi, ko parasti jāievēro sniedzot īsas atbildes);
  3. Jāatlasa atbalstošie/noraidošie fakti – strukturējot tos loģiski.

Visbeidzot izveido secinājumu un priekšlikumus – kas ir jāveic lai panāktu labvelīgu rezultātu.

vairāk šeit:
http://www.barbaraminto.com/

Tagged:

Related Posts