Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mana pieredze

Tirgus vērtības noteikšana

publicēts ifinanses.lv 24.04.2015

Tirgus vērtību veido produkta pašizmaksa un pievienotā vērtība, taču šo aprēķinu var ietekmēt daudzi un dažādi apstākļi. Salīdzinot savus darījumus ar citiem, var pareizi novērtēt, vai cenu veidojošie apstākļi ir analoģiski, un atbilstoši tam koriģēt savus apsvērumus tālākajai darbībai.

Related Posts