Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Ziemeļjūras-Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora paplašināšanas perspektīvas Latvijā

Dalība XXII starptautiskā konferencē “TransBaltica 2019”, Rīga-Ventspils, Latvija. Prezentācija šeit.

Vēstule no organizētājiem:

“Starptautiskās konferences “TransBaltica 2019 ” organizētāju vārdā vēlos pateikties par Jūsu ieguldījumu konferences darbā, uzstājoties ar referātu konferences II plenārsēdes darbā .

Apkopojot konferences dalībnieku anketas, vēlamies Jūs informēt, ka Jūsu ziņojums ir guvis atzinīgu novērtējumu. Aptaujas rezultāti liecina, ka konference ir noritējusi sekmīgi, tās dalībnieki uzstāšanās ir noklausījušies ar lielu interesi, guvuši lietderīgu informāciju un daudzpusīgu pieredzi konkrētajā darbības sfērā, kā arī nodibinājuši jaunus lietišķus kontaktus.

Ja Jums ir kādi priekšlikumi vai ierosinājumi konferences darba gaitas uzlabošanai, būsim pateicīgi tos uzklausīt.

Vēlreiz liels paldies par to, ka pagodinājāt ar savu klātbūtni un dalījāties savā pieredzē un zināšanās.”

Related Posts