Prezentācija, kļūdas un jūs…

Prezentācijas tagad māca no skolas solā un jebkurš vidusmēra referents spēj vairāk vai mazāk pilnībā formulēt noteikumus par tās īstenošanu. Runājot par problēmam galvenokārt sauc psiholoģisko faktoru: kā tikt galā ar trauksmi, ko darīt ar savām rokām, kā atbrīvoties no nevajadzīgiem žestiem  uc.
Taču fiziskais uztraukums ir saprotams, un pat patīkams auditorijai, labāk pievērst uzmanību citām  – katastrofālām kļūdām:

  • uzrunas pārvēršana par par monotonu bezemocionālo ziņojumu, ignorējot auditoriju;
  • pārāk gara uzrunāšana; referents, domadāms, ka viņš zina visu par šo tēmu mēģina šo “visumu” noziņot un šad tad zaudē laika izjūtu;
  • dzīvas komunikācijas aizstāšana ar vizuālo materiālu demonstrēšanu, kur galējība – ir sagriezts slaidos teksts…

Делать презентации сейчас учат со школьной скамьи, потому любой среднестатистический докладчик в состоянии более или менее полно сформулировать правила ее проведения. И, как основную проблему, в основном поднимают психический фактор: как справляться с волнением, куда девать руки во время выступления, как избавится от ненужной жестикуляции и т.п.
Но физическое волнение понятно и в общем-то даже приятно аудитории, Лучше обратить внимание на другие – катастрофические ошибки:

  • превращение выступления в монотонный безэмоциональный доклад времен партийных съездов, игнорирующий аудиторию;
  • излишняя затянутость – докладчик, думая, что знает о теме все. пытаетесь это “все” выложить и несколько теряет чувство времени.
  • замена живого общения демонстрацией наглядного материала, в самом криминальном случае – нарезанных из текста строчек…