Nodokļu sistēmas ārvalstīs: Eksamēns

Eksāmenu kārto rakstiski sagatavojot zinātiskā pētījuma vienas tēzes ziņojumu uz saskaņoto vai piedāvāto tēmu:

Aizņemts Andrim: Latvijā apstirpinātie COVID-19 atbalsta instrumenti veicina nodokļu labprātīgu nomaksu

Aizņemts Sabīnei: PVN galīgas sistēmas ieviešana ES veicinās ši nodokļa izkrāpšanu

MNE transferta cenas veicina UIN agresīvas plānošanas apkarošanu

SME transferta cenas veicina UIN agresīvas plānošanas apkarošanu

Aizņemts Dacei M.: Nodokļu administrāciju starptautiskā sadarbība un ziņošana veicina pārrobežu nodokļu shēmu atklāšanu un noziedzīgu darījumu apkarošanu

ES tiesību akti nodokļu jomā atbilst MNE nodokļu politikas principiem

ES tiesību akti nodokļu jomā atbilst starptautisko organizāciju nodokļu politikas principiem

ES tiesību akti nodokļu jomā atbilst SME ineteresēm

Aizņemts Frederikam Mario Mertenam: RTU mācību process atbilst nodokļu (muitas) attīstības procesiem un veicina sagatavoto speciālistu izlaišanu tirgū

Aizņemts Agitai: Digitālā ekonomika ir jaunā parādība kurai jārada specifisko nodokļu sistēmu

Aizņemts Megijai: Blokķēdes tehnoloģijas veicina nodokļu sistēmu pārredzamību

Aizņemts Nikolajam: Sadarbības platformas ir jaunā parādība kurai jārada specifisko nodokļu sistēmu

Aizņemts Elzai: Ar jauno tehnoloģiju ieviešanu (ĢIS, tiešsaistes ziņošana, viedie sensori u.c.) var uzlabot nodokļu sistēmas pārredzamību

Aizņemts Dacei B.: Čatboti un AI (mākslīgais intelekts) var uzlabot nodokļu administrācijas pakalpojumus

Aizņemts Veronikai: Latvijas nodokļu sistēma atbilst starptautiskiem nodokļu sistēmas veidošanas principiem

Jūs varat izmantot šo formu lai konstruētu tēzi, vai uzrakstīt to brīvā formā izmantojot norādījumus

 

Lūdzu izvietojiet eksportēto dokumentu ORTUS sistēmā novērtēšanai.

Tēzes prezentācijai ir publiski jānolasa ziņojums un jāizdiskutē kolēģu vai manus jautājumus.