Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Marketings

Узкий круг

По поводу лояльности. Лояльность прекрасна, но требует внимания, как семейная жизнь. Постоянное круглосуточное общение с узким кругом людей и вещей, притупляет интерес. Простой сбор “базы клиентов” и ее дальнейшая эксплуатация в виде бесконечный однотипных рассылок – утомляет. Отсутствие динамического развития отношений – повышает критичность. И вот, не прошло и полгода, как клиент “устал” от того, что его внимание используют, без некоторой доли взаимности; он начинает замечать вещи, которые ранее его не смущали – что скидки маловаты и надуманны, что обратной связи – нет, что ваша программа лояльности ни чем не лучше других, и (самое страшное для вас) что вы это делаете автоматически – не персонализированно.
Это – начало конца. Ждите, что скоро ваш клиент “подаст на развод” и ответит взаимностью: вы автоматически рассылаете – он автоматически удаляет; вы предлагаете – он отказывает; вы … – он…
Будьте несколько креативнее – подарите подарок, сделайте сюрприз, хоть раз в год поинтресуйтесь ЕГО мнением (не анкетируя) – любите клиента, таким какой он есть, а не ваше о нем представление.

Par lojalitāti . Lojalitāte ir jauka lieta, bet tā prasa uzmanību, līdzīgi ģimenes dzīvei.
Pastāvīga komunikācija ar pastāvīgo šauram cilvēku un lietu loku, notrulina interesi . Vienkāršs ” klientu bāzes” kolekcionēšana un tās nepārtraukta ekspluatācija ar nebeidzamiem līdzīgiem sūtījumiem – nogurdina. Attiecību dinamisko attīstību trūkums paaugstinā kritiskumu. Un jau mazāk kā par sešiem mēnešiem, klients “nogurs” no viņa uzmanības izmantošanas bez zināmas mijiedarbības. Viņš sāks pamanīt lietas, kas agrāk viņa nesatracē – ka atlaides ir pārāk mazas un akcijas nav pārdomātas, kā nav atgriezeniskās saites, kā jūsu lojalitātes programma nav labāk ka citiem, un (vissliktākā lieta), ka jūs to dariet automātiski.
Tas ir beigu sākums. Sagaidiet, ka drīz jūsu klients lēms”šķirties” un atbildēs jums par visu jūsu vienaldzību: jūs automātiski nosūtīsiet – tas automātiski dzēsis arā, jūs piedāvāsiet – viņš atteiks, jūs … – viņš …
Esiet radoši – pasniedziet dāvanu, sarīkojiet pārsteigumu, kaut reizi gadā uzziniet viņa viedokli (neanketējot – pa draugām). Mīliet savu klientu, tādu, kāds viņš ir nevis jūsu priekšstatuspar viņu.

Tagged:

Related Posts