Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2014. gada februāris

Послечто-то

Существует такое понятие – “никакой”. Ел – просто ел; одел -хорошо, что не голый; посмотрел фильм – о чем не помню; встретил человека – да, было дело…  А существует, понятие – “обрыдло” – это когда вам рассказывыают один и тот Read more…

Ietekmes analīze

Makrovides tendences pārsvarā ietekmē stratēģiskus lēmumus. Taču dažkārt, to vērtēšana ir nepieciešama pavisam utilitārām funkcijām – piemērām, lai pamatotu kādu izmaksu radīšanu/ vai cenas noteikšanu kādā konkrētā līmenī… Īsumā kā to veic: 1. nosaka kādas tendenču kategorijas, visdrīzāk, ietekmēs jūsu nozari. Piemēram, plašpatēriņa preču nozares seko Read more…

Чувство территории

Представьте. что вы пришли на пустынный пляж. Вы занимаете самое лучшее место: не далеко и не близко от воды, на доступном расстоянии от раздевалки и т.д. Подходит слeдующий отдыхающий… Не смотря на очевидную привлекательность именно вашей дислокации, и достаточности приоритетного Read more…

Узкий круг

По поводу лояльности. Лояльность прекрасна, но требует внимания, как семейная жизнь. Постоянное круглосуточное общение с узким кругом людей и вещей, притупляет интерес. Простой сбор “базы клиентов” и ее дальнейшая эксплуатация в виде бесконечный однотипных рассылок – утомляет. Отсутствие динамического развития Read more…