Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2015. gada janvāris

EKOSOC prezentācija 17.12.2014

2014.g. 17.decembrī LU telpās notika projekta darba seminārs, kurā laikā tika prezentēti rezultāti un diskutēts par kopīgu pētījuma teorētisko platformu, lai kvalitatīvi sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultatīvos rādītājus. RTU pārstāvji izmantojot teorētiskās literatūras analīzi, vispārināja piedāvāto modeļu jaunākās attīstības tendences Read more…