Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2015. gada marts

Uzņēmuma kapitāla novērtējums

publicēts ifinanses.lv 13.05.2015 29.01.2015. publikācijā “Kā optimizēt krājumus?” minēju, ka dažkārt ir lietderīgi ieguldīt aktīvos virs noteiktā optimālā līmeņa. Šajā publikācijā aplūkošu kapitāla ieguldīšanas ekonomiskās īpatnības un aspektus, kas jāņem vērā, vērtējot kapitāla optimālo izmantošanu.