Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Mēnesis: 2019. gada maijs

Darījumi ar kriptovalūtām – starptautiskā pieredze

“Nodokļu smilšu kaste” turpinā pētīt darījumus ar kriptovalūtām – analizē Montas Sondores maģistra darbā veikto pētījumu par pasaules valstu pieredzi darījumos ar kriptovalūtām, vērtē pozitīvo pieredzi un arī negatīvo, kā arī izskata, kā dažādās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, tiek risināts nodokļu iekasēšanas jautājums no šiem darījumiem.

Participance in the 20th Annual International Scientific conference for rural development 10 May 2019, Jelgava, Latvija

This paper demonstrates the results of systematization of the collected task-oriented data and the description of the proposed model developed by the generalisation approach. The authors conclude that the taxation of the collaborative economy must be investigated on the global level by using collaborative economy instruments (platforms and scoring). The role of awareness of both service providers and tax administrations is stressed in the discussion part.