Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

NOTEIKTI IZLASIET!

Esiet sveicināti!

Pieļauju, ka Jūs esat veiksmīgs uzņēmējs, vai arī esat dedzīgi ieinteresēts Jūsu  kompānijas funkcionēšanas pilnveidošanā. Jauki, esat nonākuši pēc pareizas adreses, tamdēļ ka uz hudenko.com Jūs atradīsiet informāciju un reāli strādājošus instrumentus, kas orientēti uz uzņēmuma holistisko attīstību visā tā mūža garumā un tas pielāgošanas iespēju paaugstināšanu strauji mainošajā biznesa vidē.

Esam pazīstami – mani sauc Justīna Hudenko, vairāk nekā desmit gadus es nodarbojos ar profesionālo vadības iemaņu un ierīču attīstību, kas palīdz apsteigt  sabiedrības un tirgus izmaiņas procesus. Par šo laiku esmu sasniegusi zināmus panākumus un uzrakstījusi pietiekošo publikāciju daudzumu.

Skaidrs, ka mūsu tērzēšanas laikmetā nav laika garo rakstu un grāmatu lasīšanai. Tamdēļ šajā resursā manas publikācijas tiks pasniegtas īsziņu variantā un būs pieejamas arī latviešu un vēlāk angļu valodā. Katrs materiāls ir domāts lasīšanai minimālā laika periodā – pie kafijas tases. Tomēr tāda regulāra rīcība spēs apmierināt Jūsu vēlmes, līdzīgi ka ikdienas piecminušu vingrinājumi spēj aizvietot nogurdinošus, bet retus sporta zāles apmeklējumus.

Ar ko vēl mana darbība atšķīrās no bezgalīga daudzuma citu apmācīšanas iespēju, kas ir pieejami internetā un iespiedliteratūrā? Laikam, ar to, ka bez pašam zināšanām un prasmēm saturā ietilpst arī iemaņu iegūšanas process – iespēja uzreiz uz personiska piemēra izmēģināt to pielietošanu. Pie tam es nedodu Jums 100% garantiju, ka Jums uzreiz viss izdosies, lūdzu, uztveriet to ka kulināro recepti, kur visi ingredienti ir norādīti aptuveni un tikai Jūsu iedvesma un vēlme var pārvērst produktu kaudzi par Produktu!

Darbs ar tīmekļa materiāliem neprasa kādu īpašu pieeju. Jums ir iespēja virzīties iemaņu apgūšanas ceļā savā tempā. Izvēlāties tādu publikāciju, kurā ir pasniegta informācija, kas ir nepieciešama Jums tieši tagad un sāciet to apgūšanu, uzreiz ieviesiet to praksē un paaugstiniet savas darbības efektivitāti un ienesīgumu! Būtu apsveicami Jūsu komentāri, prakses piemēri un jebkāda cita atpakaļsaite. Veiksmi!

Justīna HUDENKO

P.S. Visi materiāli, kas ir ievietoti mājas lapā, ir pieejami bezmaksas. Jūs varat droši ielādēt visus pieejamos pielikumus, drukāt ārā rakstus, iekļaut manus materiālus Jūsu vietnes saturā un tamlīdzīgi rīkoties, ievērojot šādus nosacījumus –  1) nedrīkst veikt izmaiņas teksta oriģinālā, 2) jānorāda autors un saite uz manu mājas lapu (piemēram, “autore – Justīna Hudenko, www.hudenko.com”)

Здравствуйте, дорогой посетитель!

Полагаю, что Вы являетесь весьма успешным предпринимателем, либо страстно заинтересованы в совершенствовании функционирования родной компании. Что ж, вы попали по адресу, потому что на hudenko.com Вы найдете информацию и реально работающие инструменты, которая ориентированы на целостное развитие предприятия на протяжении всей его жизни, на повышение возможностей его адаптации в быстро меняющемся бизнес мире.

Представлюсь – меня зовут Юстина Худенко, более десяти лет занимаюсь разработкой приспособлений и личных навыков, необходимых в профессиональной управленческой деятельности, которые направлены на опережение развития общества и рынков. За это время достигла определенных успехов, накопила достаточно опыта и написала немало публикаций по данным вопросам.

Понимаю, что в наше твиттерно-чатовую эпоху времени на прочтение длинных статей, а тем более книг просто нет. Поэтому на данном ресурсе мои публикации поданы в ином – «смс» варианте и будут доступны на латышском и позже английском языках. Каждый материал рассчитан на прочтение его за минимальное время доступное при ежедневном утреннем кофепитии. Впрочем, при регулярном применении, этого должно быть достаточно для удовлетворения ваших стремлений, как достаточно регулярной пятнадцатиминутной зарядкой заменить изнурительные, но немногочисленные посещения спортзала.

Чем еще моя деятельность отличается от бесчисленного множества других, доступных в интернете и печатных изданиях? Пожалуй, тем, что помимо самих знаний, умений, навыков в содержание входит сам процесс, возможность тут же на личном опыте опробовать их применение. При этом я не даю Вам 100% гарантию, что у вас сразу получится, воспринимайте это как кулинарный рецепт, где все ингредиенты приблизительны и только Ваше вдохновение и желание могут превратить гору продуктов в Продукт!

Работа с материалами сайта не требует какой-либо системы. Вы имеете возможность продвигаться вперед в освоении навыков своим темпом. Не раздумывая, выбирайте ту публикацию, которая несет информацию, наиболее полезную Вам именно сейчас, и приступайте к ее изучению, а затем – внедряйте в практику и повышайте эффективность и прибыльность своей работы. Комментарии, случаи из Вашей практики и любая другая обратная связь приветствуются!

Успехов!

Юстина ХУДЕНКО

P.S. Все материалы размещенные здесь абсолютно бесплатные. Вы можете свободно скачивать приложения, распечатывать, перепечатывать, включать в выпуски своих рассылок и т.п. Два условия – 1) нельзя искажать оригинальный текст, 2) необходимо указывать автора и помещать ссылку на мой сайт, примерно так: «автор – Юстина Худенко, www.hudenko.com».

P.P.S. Не поймите меня превратно, но все, что я искренне хотела дать безвозмездно — знания и опыт их самостоятельного добывания, я выложила на этом сайте. Я не консультирую и, тем более, не решаю проблемы предприятий интерактивно по минимальным отрывочным сведениям, и если Вам необходимы не знания, а достижение конкретной цели (будь то повышение продаж, обеспечение безопасности предприятия или просто обсуждение насущных для Вас вопросов), то это делается только лично и на основании заключенного договора.