Kopā ar studentiem prezentējām Valsts ieņēmumu dienestam (VID) projektu par digitālās ekonomikas starptautisko darījumu nodokļu risinājumiem. 

IEVF jau vairākus gadus pēta strauji augošo digitālo pakalpojumu nozari. Tas ir ekonomikas segments, kas rada būtiskus izaicinājumus nodokļus sistēmai, jo valstis nespēj piemērot tradicionālo nodokļu politiku nerezidentiem, kuri bez reālas fiziskas klātbūtnes veic ekonomiskās aktivitātes valstī. Tāpat arī nav rīku, ar kuriem varētu šīs ekonomiskās aktivitātes izmērīt. Turklāt digitālie pakalpojumi ātri pielāgojas nodokļu politikas izmaiņām un rada aizvien jaunus biznesa modeļus, kas ļauj izvairīties no nodokļu maksāšanas. Saskaņā ar pētījumiem tikai 0,1% no gūtās peļņas digitālajā ekonomikā tiek aplikti ar nodokli.

Šogad mana un Māra Juruša vadībā, IEVF studenti Rihards Dāboliņš, Toms Jansons, Diāna Koļesņičenko, Karīna Lavrivjaņeca un Annika Paškovska veica vērēnīgu pētījumu par nodokļiem digitālā ekonomikā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) piedāvātais modelis par nodokļu piemērošanu digitālajā ekonomikā ir balstīts uz digitālā pakalpojumu sniedzēja ekonomisko klātbūtni un nosaka sliekšņus (apgrozījums un citi rādītāji), kas nav izdevīgi mazo valstu ekonomikām. OECD modelim ir daudz pretargumentu, tas arī radījis spriedzi starpvalstu attiecībās. S. Ziemele savā maģistra darbā piedāvāja nodokļu bāzi balstīt digitālajā klātbūtnē, kuru mēra kā interneta pieslēgumu skaitu. Lai novērtētu, vai maģistrantes piedāvājums nepārkāpj starptautiskos nodokļu standartus un starptautisko nodokļu politikā iekļautos tiesību pamatprincipus, IEVF izveidoja starptautisku fokusa grupu, kurā piedalījās eksperti nodokļu jautājumos no Baltijas valstīm un RTU studenti.   

Balstoties uz fokusa grupas dalībnieku paustajiem viedokļiem, tika konstatēti taisnīguma pārkāpšanas riski (piemēram, nejauši pieslēgumi un mākslīga ienākumu dalīšana) abos modeļos. Fokusa grupas arī pētīja, kā piedāvātās nodokļu sistēmas ietekmēs nodokļu administrāciju un biznesa efektivitāti (piemēram, var tikt palielinātas pakalpojuma cenas). Tāpat arī tika savākti vērtīgi ekspertu viedokļi par digitālo pakalpojumu nodokļu piemērošanu kopumā.  Iegūtā informācija tika prezentētā VID speciālistiem, kuri to atzinīgi novērtēja. IEVF priekšlikums turpināt sadarbību digitālo pakalpojumu nodokļu sistēmas izpētē tika atbalstīts.