Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

EKOSOC-LV monogrāfija “Simtam pāri. Viedā Latvija”

Šā gada 21. martā pulksten 12.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Portretu zālē notika valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV monogrāfijas “Simtam pāri. Viedā Latvija”
atvēršanas pasākums. Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties uz 2014.–2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kuri iekļāvās minētajam laika posmam apstiprināto
6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija,
vide).

Esmu vienas no monografijas sadaļas līdzautore projekta  5.2.1. “Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai” kuru vadīja LZA akadēmiķis, RTU profesors Dr. habil. oec. Remigijs Počs ietvaros.

Spiest lai izlasītu monografijas relīzi.

Related Posts