Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Kvalitatīvo projektu vērtēšanas īpatnības

publicēts ifinanses.lv 29. Jan. 2016

Pastāv virkne projektu, kuru pamatā ir produktu un pakalpojumu nemateriālās vērtības palielināšana. Tie var būt apmācību, arhitektūras, personāla atlases vai zinātniskie projekti. Šādi projekti vērtētājam ir liels izaicinājums, jo nemateriālais kopums ir jāizsaka naudas vienībās.

Vārds “kvalitatīvs” nosaukumā nenozīmē, ka tiks vērtēti tikai kvalitatīvie projekti, bet nekvalitatīvie tiks atstāti novārtā vai ka projekti tiks vērtēti pēc principa “labāks-sliktāks”. Kvalitāte ekonomikā nozīmē produkta vai pakalpojuma pazīmju un raksturojumu kopumu, kas attiecas uz to spēju apmierināt noteiktas vajadzības. Daļa šo īpašību ir materiālas, un tās ir iespējams “kvantificēt”– nomērīt, saskaitīt, aprēķināt; otrā daļa paliek netaustāma, taču tajā nenoliedzami ir ekonomiska vērtība – skaistums, harmonija, kompetence.

Kvalitatīvo pazīmju novērtēšanai izmantošu tā saucamo hierarhiju analīzes metodi Analytic hierarchy process(AHP). Būtībā tā ir kritēriju analīze, ko pierasts redzēt iepirkumu procedūrās, kad vērtē “saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”. Praktiskā piemērā tiks skatīts, kā šo metodi var piemērot, novērtējot mācību projekta par personāla kvalifikācijas paaugstināšanu kvalitāti.

Related Posts