Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

Zinātniskā pētījuma ziņojums, jeb eseja

Argumentētas esejas mērķis ir izteikt nostāju kādā jautājumā, norādot iemeslus un apstiprinošus pierādījumus.

Labi uzrakstīta argumentēta eseja:

– iesaista lasītāju ar saistošu tēmu;
– izskaidrot un izskatīt visas problēmas puses;
– vērš uzmanību uz iespējamiem pretargumentiem; un
– pārliecina lasītāju apsvērt jaunu skatījumu.

Izpildīet trīs soļus:

Pirmais solis: Izvēlieties tēmu un izvirziet tēzi

Spēcīga tēzes izvirzīšana  ir ļoti svarīga, jo tas lasītājam stāsta par eseju, lai viņi varētu izlemt, vai vēlas to lasīt vai nē! Tēze nav tēmas atkārtojums un nav ievadteikums, bet gan ir centrālā idēja, kas palīdz veidot esejas struktūru. Ar tēzi jūs piedāvājat pilnīgi jaunu skatījumu uz labi zināmu tēmu, vai arī uzlabojat skatījumu vai piedāvājat kaut ko niansētāku. Tēzē parasti ir norādīta problēma, jūsu nostāja pret problēmu un galvenie punkti, kas apstiprinās nostāju atlasītajā tēmā. Parasti, tas ir viens teikums, kas lasītājam precīzi norāda, uz ko jūsu eseja būs vērsta, un tam vajadzētu būt apstrīdamam apgalvojumam.  

Nepareizi izvirzītas tēzes piemērs: “Ir daudzi faktori, kas var ietekmēt cilvēka karjeras izvēli.”

Tas nav apstrīdams. Tas skan kā patiesība. Tāpēc jūsu lasītājs nevelēsies lasīt veselu eseju, kas argumentē kaut ko, kas šķiet tik acīmredzams.

Labāks piemērs: “Cilvēka karjeras izvēli nedrīkst uzskatīt par vienīgo pašvērtības apziņas avotu.”

Tas, kas padara šo tēzi par labāku, ir tas, ka tas liek pierādīt, ka cilvēka darbs nedrīkst noteikt viņa vērtību. Lai gan tas ir labāks par pirmo tēzi, to var uzlabot, lai tas ir precīzāks.

Vēl labāks tēzes piemērs: “Lai gan prestižs un augsta alga ir svarīgas, cilvēka karjeru nevajadzētu uzskatīt par svarīgāko pašvērtības apziņas avotu.”

Vēl labāku šo tēzi padara tas, ka apgalvojums ir konkrētāks, apstrīdams un  koncentrējās uz prestižu un algu kā elementiem, kas tiks izmantoti diskusijās par pašvērtību saistībā ar karjeru.

Otrais solis. Izpētiet savas idejas un sakārtojiet savus atklājumus

Līdz ar bailēm runāt publiski, pastāv arī bailes publiski rakstīt, parasti to izraisa viens no diviem iemesliem. Pirmkārt, skatoties uz tukšu ekrānu jūs nezināt, kā sākt. Otrkārt, kad neesat pārliecināts par savu tēzi un atbalsta punktiem, jo, visticamāk, neesat pietiekami daudz pētījāt tēmu. 

Jebkuras esejas plānošana ir svarīga, jo īpaši zinātniskā ziņojumā, jo jūs izvirzījāt tēzi, kuru jums jāaizstāv ar pārliecinošiem pierādījumiem. Jūsu pētījumā jāiekļauj visa veida atsauces avoti un materiāli (grāmatas, žurnāli, raksti, emuāri, dokumentālās filmas), ko sagatavojuši uzticami avoti un nozares eksperti. Te būs daži padomi:

 • Pētiet plaši, lai nodrošinātu labu priekšstatu par tēmu, tostarp galvenajām debatēm, kas notikušas vai notiek, argumentiem un pretargumentiem, kā arī galvenajiem ekspertiem šajā jomā.
 • Saglabājiet atvērtu prātu un mēģiniet aplūkot problēmas no dažādu personu un ieinteresēto personu perspektīvas. Atzīstot šos uzskatus un pievēršoties tiem savā esejā, jūs nodrošināsit līdzsvarotu eseju.
 • Pārejiet uz nākamo soli, tiklīdz jūtat, ka jums ir pietiekami daudz materiālu, jo vienmēr varat veikt papildu izpēti, ja tas būs nepieciešams vēlāk.

Trešais solis: izveidojiet esejas struktūru un uzrakstiet eseju

Šis solis ietver jūsu esejas satura izklāstu tādā struktūrā, kādā lasītājs to netraucēti uztvērs.

Pirmā rindkopa: pamatinformācija un tēze

Piesaistiet lasītāja uzmanību! Esiet radošs(a), bet ievērojiet akadēmiskās rakstīšanas normas. Esejā nav vietas anekdotēm vai iedvesmojošām citātām utt. Varat sākt ar pārsteidzošu statistiku, jaunatklājumam, globalajām izmaiņām u.c. vai atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc šis jautājums ir svarīgs?
 • Kādi ir šīs problēmas pamatcēloņi?
 • Kas vai kā tiek ietekmēts?
 • Vai ir kādi risinājumi?
 • Ko un vai vajadzētu darīt lietas labā?

Piemēram, ja tēma ir dzimumu nevienlīdzība darba vietā, varat dalīties ar statistiku no pētījumiem, kas parāda atšķirības starp vidējo vīriešu un sieviešu ienākumiem, kuri veic vienu un to pašu lomu.

Pamatdaļas rindkopas: izstrādājiet savus argumentus un sniedziet pierādījumus

Vislabāk ir veltīt vienu rindkopu katram argumentam, kas pamato jūsu apgalvojumu. Visiem argumentiem vai pamatteksta rindkopām vienmēr ir jāsatur šādas trīs daļas:

1. daļa: deklarēšana – apgalvojums, ko sniedzat, lai pamatotu savu argumentāciju un pierādīt, kāpēc jūsu tēze ir patiesa.

Piemērs: Akcīzes nodokļa piemērošana produktiem, pamatojoties uz cukura daudzumu, samazinās pārmērīgi cukurotu produktu patēriņu patērētāju vidū.

2. daļa: Pierādījumi un skaidrojumi

Katrai delarācijai jābūt pamatotai ar attiecīgiem pierādījumiem un paskaidrojumu par to, kā šie pierādījumi apstiprina jūsu deklarāciju. Šeit ievietojiet sava pētījuma rezultātus no uzticamiem avotiem.

Piemērs: UC Berkeley pētījums  parāda, ka Amerikas Savienotajās Valstīs, piemērojot akcīzes nodokli viena centa par unci apmērā ar cukuru saldinātiem dzērieniem, izraisīja 21% kritumu sodas un saldo dzērienu patēriņā apkaimēs ar zemiem ienākumiem jau pēc dažiem mēnešiem.

3. daļa. Saistīšana ar tēzi

Cieši parādiet saikni ar savu tēzi:

Piemērs: Tas parāda, ka akcīzes nodokļa piemērošana cukurotiem dzērieniem ir viens no veidiem, kā samazināt cukura produktu patēriņu.

Labā argumentētajā esejā noteikti iekļauj arī rindkopas, kas pievēršas pretargumentiem. Tas parāda jūsu zināšanas par tēmu un esošo pretargumentu izpratni, kas pārsteigs lielāko daļu lasītāju. Turklāt, ja rakstāt universitātes līmenī, tas gandrīz vienmēr no jums tiks sagaidīts. Vienmēr ir noderīgi apspriest šos pretargumentus ar klasesbiedriem vai kādu, kam ir pretējs viedoklis, lai saprastu, kā tos apiet vai pretaizstāvēt.

Secinājums: Apkopojums un diskusija

Noslēgumā ir apkopojiet jūsu tēzi un galvenus argumentus, lai pārliecināt lasītāju, ka jūsu argumenti ir pārdomāti. Iekļaujiet aicinājumu uz darbību. Iedvesmojiet un aiciniet lasītāju piekrist jūsu argumentam. Pastāstiet viņiem, kas viņiem ir jādomā, jādara, jājūt vai jātic no šī brīža. Ilustrējiet notikumu ķēdi, kas notiks, ja lasītājs pieņems jūsu idejas. 

Kad esat pabeidzis secinājumu, ieteicams atgriezties pie ievada un noskaidrot, vai vēlaties tajā veikt kādas izmaiņas. Rakstot eseju, iespējams, esat izvēlējies vai pievienojis punktus, kas jums iepriekš nebija. Jūs būtu varējis formulēt savus argumentus pārliecinošā veidā, ko jūs vēlētos atkārtot ievadā. Tas noteikti uzlabos jūsu esejas gaitu.

Koriģējiet un pārskatiet savu eseju

Šeit ir daži aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, veicot korektūru:

 • Pievērsiet uzmanību pareizrakstības vai gramatikas kļūdām
 • Paturiet prātā savu auditoriju. Vairumā gadījumu tas būs jūsu pasniedzējs. Pārliecinieties, ka jūsu valoda to atspoguļo, saglabājiet to formālu un akadēmisku bez sarunvalodas!
 • Vai esat ieguvis pietiekami daudz pierādījumu un to labi izskaidrojis? Ja nē, jūs vienmēr varat darīt nedaudz vairāk, lai nostiprinātu vājākus argumentus.

Veiksmi rakstīšanā!