Justīna HUDENKO

Ekonomikas filozofija

MANAS GRĀMATAS

kniga

Tā ir par to, kā veidot uzskaiti, kas ļautu pieņemt nepieciešamos vadības lēmumus, – sniegt praktiskus padomus uzņēmuma mērķu sasniegšanā un cenu veidošanā, kā arī, pamatojoties uz analītiskiem datiem, izdarīt secinājumus par resursu izmantošanas efektivitāti. Grāmatā es koncentrēti un viegli lasāmā formā sniedzu gan šāda uzskaites attīstības virziena teorētisku pamatojumu, gan arī veidlapas (vairāk nekā 20!), lai Jūs iegūtas zināšanas nekavējoties varētu pielietot praksē. Grāmatu drīzumā pārstrādāšu, tādēļ tā vairs nav pieejama.

Grāmatai ir šāds saturs:

 • gada pārskata finanšu analīze;
 • uzņēmuma stratēģiskā mērķa noteikšana;
 • krājumu optimālā līmeņa noteikšana;
 • kapitāla izmantošanas efektivitātes noteikšana;
 • personāla (arī vadības) novērtēšana;
 • risku vērtēšana;
 • preču dzīves cikla analīze;
 • parādu atgūšana;
 • cenu veidošana;
 • pārskatu un atgriezeniskās saites veidošana.

Grāmata sākas ar sensacionālo Amerikas futurologa Tomasa Freja apgalvojumu, ka apmērām divi miljoni vakanču izzudīs līdz 2030.gadam un tostarp arī grāmatveži… Patiesi, dokumentu apstrādes tehnoloģijas attīstās tādā virzienā, ka drīz nebūs nepieciešama cilvēku starpniecība, lai aprēķinātu nodokļus vai sagatavotu bilanci. Hudenko ar savu grāmatu mēģina uzrunāt grāmatvežus paplašināt savu kvalifikāciju ar analītiskiem paņēmieniem, ko mašīnas arī nākotnē nespēs paveikt.

S. Vilcāne, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja: „Mani Hudenko „uzrunāja”. Tā jau ir, ka mūsdienās vairs nav vietas šauriem speciālistiem, viss attīstās un virzās starpdisciplinārā virzienā.  Mums ir nodoms, sākoties mācību gadam, augustā-septembrī uzsākt apmācības kursu, kuram pamatā būs Justīnas grāmata, lai atsvaidzinātu grāmatvežu un revidentu ekonomikas zināšanas. Citādi, patiešām, finansistus jau uzskata par nodokļu rēķinātājiem un nevis par vadītāja labo roku, kā tas vienmēr ir bijis.”

V. Andrejeva A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja Dr. oec. rekomendē katram vadītājam iegādāties grāmatu  saviem grāmatvežiem, lai paplašinātu viņu priekšstatu par uzskaites mērķiem, un grāmatvedība kļūtu par vienu no „pelnošajām” struktūrvienībām. Viņa uzskata, ka arī paši grāmatveži būs laimīgi pārveidot rutīno likumdošanas aktu ievērošanu par aizraujošo procesu, pilnu ar skaistiem un emocionāliem notikumiem.

A. Burtnieks Dr. oec.  atzīmē grāmatas īpatnējo metodoloģiju, kur vairāku disciplīnu teorētiskie pamati ir pasniegti asociatīvā viegli lasāmā formā, optimistiski un ar humoru. Turklāt, grāmatai pievienotas vairākas „gatavas lietošanai” tabulas, kurās pat iesācēji varēs ielikt savus datus un saņemt pirmo ekonomisko pētījumu rezultātus. “Visa darba garumā ir redzamā viņas vēlme ienest pozitīvo un radošo akcentu datu uzskaitē”, atbalsta viņu Dr.oec A.Ponomarjovs SIA „Audit Advice” valdes priekšsēdētājs.

A.Mihejeva LZRA izpilddirektore  aicina: „Nāciet uz apmācībām! Apsolam, ka tās nebūs garlaicīgas un rezultātus redzēsiet uzreiz!”

Grāmatas veidlapas joprojam var bezmaksas saņemt aizpildot kontaktformu:

  Jūsu vārds (obligāts)

  Jūsu e-pasts (obligāts)

  Lūdzu norādiet ko Jūs vēlāties saņemt - grāmatu un/vai veidlapas?

  Kā Jūs uzzinājat par grāmatu?

  LEAVE A RESPONSE

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.