Mērķa fondu izlietošanas pārskats

Cik man ir zināms, naudas plūsmas pārskatu īpaši nerespektē. Pa velti. Tā ir viena no informatīvākām gada pārskata daļām. Tas rāda, kā konkrētā uzņēmumā rīkojās ar naudu, kas savukārt ir galvenā saņemto un ieguldīto resursu mērvienība. Valsts pieticīgi prasa lai Jūs sadalītu savu darbību vismaz trīs sastāvdaļās – saimnieciskajā, investīciju un finanšu plūsmās un ar ...